Menu

 
 
Karta Praw Klienta

  W dniu 17 listopada 2006 roku na konferencji prasowej, zwołanej podczas XII Kongresu PFRN, doszło do uroczystego podpisania przez Zarząd Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Karty Praw Klienta. Jest to nowatorski projekt na rynku nieruchomości, dający klientowi możliwość kontroli nad wykonywaną usługą.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klienta, Polska Federacja Rynku Nieruchomości stworzyła dwie karty: Kartę Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Kartę Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości. W karcie zostały spisane obowiązki, których będą przestrzegać pośrednicy i zarządcy zrzeszeni w PFRN. Dają one klientowi możliwość kontroli nad wykonywaną dla niego pracą. Ten nowatorski projekt w branży nieruchomości został wprowadzony, po to, aby usługi, jakie świadczą pośrednicy i zarządcy nieruchomości zrzeszeni w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, były na jak najwyższym poziomie. Ponadto podpisanie Karty Praw Klienta jest kolejnym krokiem w celu wykluczenia działań nieuczciwych i przede wszystkim nieprofesjonalnych, które nadal praktykowane są na rynku nieruchomości.

  Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości

  Każdy Klient ma prawo być obsługiwanym przez zarządcę, który:

 • Reprezentuje interesy zleceniodawcy;
 • Dołożył starań, aby dokładnie poznać i zrozumieć potrzeby i cele działania swojego zleceniodawcy;
 • Doskonale zna rynek i trendy dotyczące zleconej do zarządzania nieruchomości;
 • Dostarcza swemu zleceniodawcy wszystkich istotnych informacji, mających wpływ na możliwość osiągnięcia celu Klienta;
 • Realnie ocenia możliwość zrealizowania kontraktu poprzez opracowanie i realizowanie planu zarządzania;
 • Zapewni nieruchomościom zleceniodawcy profesjonalny marketing przy wynajmie;
 • Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

  Klient ma prawo do otrzymania wyczerpującej informacji o:

 • Zarządcy odpowiedzialnym zawodowo za wykonanie zobowiązania zawartego w umowie o zarządzanie;
 • Zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy i przedsiębiorcy za ewentualne szkody wyrządzone w związku zarządzaniem nieruchomością;
 • Zakresie pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę osobom pracującym w firmie;
 • Klient ma zawsze prawo żądać wystawienia faktury za czynności zarządzania wynikające z umowy.

  Jak sprawdzić, czy dana Firma posiada licencję na posługiwanie się znakiem "Karta Praw Klienta"?

  Należy wpisać nazwę firmy lub adres jej strony internetowej w okienku wyszukiwarki znajdującej się na stronie www.pfrn.pl , bądź też sprawdzić w spisach firm, które przyjęły tę Kartę. Spisy te sporządzone sa w układzie terytorialnym, a firmy umieszczone są w kolejności przyjmowania Kart.

 

 

 Karta praw klienta
ZPORR
UE 
 
Slooz | projektowanie grafiki |