Menu

 
 
Administrowanie nieruchomościami
 • przebywanie administratora w uzgodnionym czasie na terenie nieruchomości;
 • łatwy kontakt z administratorem (telefon komórkowy, poczta elektroniczna, faks),
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych w przypadku gdy nie są pokrywane przez właścicieli lokali,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych i/lub zasiłków z pomocy społecznej itp.,
 • udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień,
 • nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 • utrzymywanie stałego, kontaktu z przedstawicielami policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej,
 • zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie książki korespondencji,
 • założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali,
 • prowadzenie ewidencji właścicieli, udziałów oraz liczby osób przebywających w lokalu,
 • odczyt i prowadzenie ewidencji stanu/wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, gazu),
 • sporządzanie, dla ubezpieczyciela, protokołów z zalań i powstania innych szkód w celu uzyskania odszkodowania,
 • prowadzenie innych bieżących spraw związanych z nieruchomością.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »

 

 Karta praw klienta
ZPORR
UE 
 
Slooz | projektowanie grafiki |