Menu

 
 
Zarządzanie i obsługa prawna
 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami a także w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci,
 • zawieranie umowy na ubezpieczenie budynku,
 • wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów,
 • opracowywanie uchwał, w tym statutu wspólnoty i regulaminów, corocznych planów gospodarczych,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • windykacja należności,
 • inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w różne instrumenty finansowe (tj. lokaty, obligacje itp.)
 • długofalowe planowanie, organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych.
 
nastpny artyku »

 

 Karta praw klienta
ZPORR
UE 
 
Slooz | projektowanie grafiki |