Menu

 
 
Zarządca nieruchomości

Zawody związane z obsługą rynku nieruchomości:

 • zarządcy nieruchomości,
 • pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • rzeczoznawcy majątkowego

  wywodzą się z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która określa podstawowe zasady prowadzenia działalności zawodowej w tym zakresie.

  Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową. Obecnie, aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości i móc prowadzić działalność zawodową związaną z zarządzeniem nieruchomościami, należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym m. in. posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę i zdać egzamin.

  Podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli zarządzanie będzie wykonywane przez osoby posiadające licencje zawodowe.

  Art. 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami definiuje kodeks powinności zarządcy, winien on:

 • stosować przepisy prawa,
 • stosować standardy zawodowe,
 • kierować się zasadami etyki zawodowej,
 • czynności zarządzania wykonywać za szczególną starannością,
 • kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności zarządzania,
 • stale doskonalić kwalifikacje zawodowe.

  Zarządca nieruchomości ma obowiązek posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

 •  

   

   Karta praw klienta
  ZPORR
  UE   
   
  Slooz | projektowanie grafiki |